Print this page
Bli medlem

Alle korpsets medlemmer og foreldre bes registrere seg ved å bruke linken Bli medlem

En del informasjon er kun tilgjengelig for våre medlemmer m/foreldre. Det er derfor viktig at alle registrere seg inn under linken Bli medlem.
Din registrering må godkjennes av administrator (Trude) før du får tilgang og kan logge deg inn ved å bruke ditt passord. Passordet velger du selv.
Alle felt i påmeldingsskjemaet må fylles ut (sett inn 0'er dersom du ikke har arb.tlf./mobil).